Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

ПЕРИФЕРНА ОПРЕМА ЗА МО И ВС - ЈН бр. 22/2018

Датум уноса јавне набавке

22.05.2018

Идентификатор

1.1.202-881-22/2018

Оглашавач

Управа за снабдевање

Предмет јавне набавке

ПЕРИФЕРНА ОПРЕМА ЗА МО И ВС - ЈН бр. 22/2018

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

-

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Конкурсна документација 22.05.2018
Није одређен Позив за подношење понуда 22.05.2018
Није одређен Записник о отварању понуда 28.06.2018
Није одређен Одлука 04.07.2018
Није одређен Обавештење о закљученом уговору П1 18.07.2018
Није одређен Обавештење о закљученом уговору П2 18.07.2018
Није одређен Обавештење о закљученом уговору П4 18.05.2018
Није одређен Обавештење о закљученом уговору П5 18.05.2018
Није одређен Обавештење о закљученом уговору П6 18.05.2018
Није одређен Обавештење о обустави поступка јавне набавке за П3 - Матрични штампач 20.07.2018
Није одређен Одлука о додели уговора - Матрични штампач - Партија 3 03.08.2018