Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

Услуге поправке улазних врата – рестаурација и уградња електронске браве у згради Војног музеја

Датум уноса јавне набавке

22.11.2018

Идентификатор

1.2.24.-926-8/2018

Оглашавач

СЉР

Предмет јавне набавке

Услуге поправке улазних врата – рестаурација и уградња електронске браве у згради Војног музеја

Врста поступка

Јавне набавке мале вредности

Врста предмета

Услуга

Контакт

капетан фрегате Срећко Анђелковић E-mail адреса vojnimuzej@mod.gov.rs телефон: 011-3343-441 ; 064/ 140 7334 радним данима у времену од 10,00 до 14.00 часова; телефакс: 011-3344-915 ; радним данима у времену од 10,00 до 14.00 часова.

Остале информације

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство Војног музеја Београд, ул. Калемегдан бб, канцеларија 33, пристигла или лично предата до 09.45 часова дана 29.11. 2018. године. Јавно отварање понуда спровешће се по истеку рока за подношење понуда 29.11.2018. године у 10,00 на адреси наручиоца: Министарство одбране Сектор за људске ресурсе Управа за традицију, стандард и ветеране, Војни музеј, ул. Калемегдан бб, Београд, канцеларија број 18.

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Позив за подношење понуда 07.09.2018
Није одређен Конкурсна документација 12.10.2018
Није одређен Конкурсна документација 07.09.2018
Одлука Одлука о обустави поступка 22.11.2018
Није одређен Записник о отварању понуда 07.09.2018
Позив Позив за подношење понуда 22.11.2018
Није одређен Извештај о стручној оцени понуда 07.09.2018
Није одређен Конкурсна документација 22.11.2018
Одлука Одлука о обустави поступка 07.09.2018
Није одређен Обавештење о обустави поступка 07.09.2018
Није одређен Позив за подношење понуда 12.10.2018
Није одређен Конкурсна документација 12.10.2018
Одлука Одлука о обустави поступка 09.11.2018
Позив Позив за подношење понуда 09.11.2018