Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

”1918 – 2018 - 100 година од завршетка Великог рата“

Датум уноса јавне набавке

09.11.2018

Идентификатор

1.2.128.-926-1/2018 партија 6

Оглашавач

СЉР

Предмет јавне набавке

”1918 – 2018 - 100 година од завршетка Великог рата“

Врста поступка

Јавне набавке мале вредности

Врста предмета

Услуга

Контакт

виши кустос Вук Обрадовић E-mail адреса vojnimuzej@mod.gov.rs телефон: 011-3343-441 ; 063/ 8769 866 радним данима у времену од 10,00 до 14.00 часова; телефакс: 011-3344-915 ; радним данима у времену од 10,00 до 14.00 часова.

Остале информације

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство Војног музеја Београд, ул. Калемегдан бб, канцеларија 33, пристигла или лично предата до 09.45 часова дана 16.11. 2018. године. Јавно отварање понуда спровешће се по истеку рока за подношење понуда 16.11.2018. године у 10,00 на адреси наручиоца: Министарство одбране Сектор за људске ресурсе Управа за традицију, стандард и ветеране, Војни музеј, ул. Калемегдан бб, Београд, канцеларија број 18.

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Позив Позив за подношење понуда 09.11.2018
Није одређен Конкурсна документација 09.11.2018