Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

поправка и одржавање три моторна возила Војног музеја, марке Peugeot регистарских бројева P-1047, Peugeot регистарских бројева P-1619 и Ford Транзит комби 2,5 D регистарских таблица P- 1356

Датум уноса јавне набавке

07.12.2018

Идентификатор

1.2.3.-926- 12/2018

Оглашавач

СЉР

Предмет јавне набавке

поправка и одржавање три моторна возила Војног музеја, марке Peugeot регистарских бројева P-1047, Peugeot регистарских бројева P-1619 и Ford Транзит комби 2,5 D регистарских таблица P- 1356

Врста поступка

Јавне набавке мале вредности - наруџбенице

Врста предмета

Услуга

Контакт

Војни службеник: Владимир Крњаић - E-mail адреса vojnimuzej@mod.gov.rs -- телефон: 064/123 6786 ; радним данима у времену од 10,00 до 14.00 часова; - телефакс: 011/3344-915 ; радним данима у времену од 10,00 до 14.00 часова.

Остале информације

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство Војног музеја Београд, ул. Калемегдан бб, канцеларија 33, пристигла или лично предата до 09.45 часова дана 14.12.2018. године. Јавно отварање понуда спровешће се по истеку рока за подношење понуда, 14.12.2018. године у 10,00 часова на адреси наручиоца: Минисгарство одбране Сектор за људске ресурсе Управа за традицију, стандард и ветеране, Војни музеј, ул. Калемегдан бб, Београд, канцеларија број 18.

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Позив Позив за подношење понуда 23.11.2018
Одлука Одлука о обустави поступка 05.11.2018
Позив Позив за подношење понуда 05.12.2018
Одлука Одлука о обустави поступка 12.12.2018
Није одређен Позив за подношење понуда 07.12.2018