Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

ЈН бр. 32/19 Производи од пластичних маса за потребе лабораторија

Датум уноса јавне набавке

10.01.2020

Идентификатор

ЈН бр. 32/19

Оглашавач

Фонд СОВО

Предмет јавне набавке

ЈН бр. 32/19 Производи од пластичних маса за потребе лабораторија

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

Јелена Секулић

Остале информације

-

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен ЈН бр. 32/19 Позив за подношење понуда 10.01.2020
Није одређен ЈН бр. 32/19 Конкурсна документација 10.01.2020
Није одређен ЈН бр. 32/19 Табела 10.01.2020
Није одређен Измена конкурсне документације, бр. 70-13 10.01.2020
Није одређен Одговор заинтересованом лицу, бр. 70-14 10.01.2020
Није одређен Одговор заинтересованом лицу, бр. 70-15 10.01.2020
Није одређен Одговор заинтересованом лицу за ЈН 32/19 бр. 70-28 10.01.2020
Није одређен Измена конкурсне документације за ЈН 32/19, бр. 70-29 10.01.2020
Није одређен Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за ЈН 32/19, бр. 70-30 10.01.2020
Није одређен Одговор заинтересованом лицу, бр. 70-39 10.01.2020
Није одређен Oдлука о закључењу оквирног споразума за партије 87 и 91 Бр. 70-61 10.01.2020
Није одређен Oдлука о закључењу оквирног споразума и обустави поступка Бр. 70-100 10.01.2020
Није одређен Обавештење о обустави поступка за ЈН бр. 32/19, бр. 70-105 10.01.2020
Није одређен Обавештење о закљученом оквирном споразуму Бр. 70-124 10.01.2020
Није одређен 0бавештење о акљученом оквирном споразуму Бр. 70-137 10.01.2020
Није одређен Oбавештење о закљученом оквирном споразуму Бр. 70-170 10.01.2020
Није одређен Oбавештење о закљученом уговору Бр. 70-193 10.01.2020