Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

Услуге у области музеолошко изложбене делатности, за Партију 1 – Услуге организовања изложбе „Дипломе и повеље XIX и XX века“

Датум уноса јавне набавке

30.06.2020

Идентификатор

1.2.61.-926-2/2020

Оглашавач

СЉР

Предмет јавне набавке

Услуге у области музеолошко изложбене делатности, за Партију 1 – Услуге организовања изложбе „Дипломе и повеље XIX и XX века“

Врста поступка

Јавне набавке мале вредности

Врста предмета

Услуга

Контакт

војни службеник др Мирко Пековић, музејски саветник; E-mail адреса vojnimuzej@mod.gov.rs телефон: 011-3343-441 ;и 064/220-7144 радним данима у времену од 10,00 до 14.00 часова; телефакс: 011-3344-915 ; радним данима у времену од 10,00 до 14.00 часова.

Остале информације

Понуда се сматра благовременом ако је у деловодство Војног музеја Београд, ул. Калемегдан бб, канцеларија 33, пристигла или лично предата до 09.45 часова дана 09.07. 2020. године. Јавно отварање понуда спровешће се по истеку рока за подношење понуда 09.07. 2020. године у 10,00 на адреси наручиоца: Министарство одбране Сектор за људске ресурсе Управа за традицију, стандард и ветеране, Војни музеј, ул. Калемегдан бб, Београд, канцеларија број 18.

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Позив Позив за достављање понуда 30.06.2020
Није одређен Конкурсна документација 30.06.2020