Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

репроматеријал за штампарско-графичку делатност 28/2020

Датум уноса јавне набавке

30.10.2020

Идентификатор

0012-962-28/2020

Оглашавач

Војна штампарија

Предмет јавне набавке

репроматеријал за штампарско-графичку делатност 28/2020

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

Сладан Пошарац,тел: 3201654 (0648874516) од 7.30 до 11.30ч . факс 011-3651947 радним даном од 7.30 до 15.30ч или e-mail: vojna.stamparija@mod.gov.rs или на адресу: Војна штампарија, 11000-Београд, Ул.Ресавска бр.40б

Остале информације

Набавка се спроводи по Закону о јавним набавкама (Сл.гласник бр91/2019) Понуде се подносе електронски и отварају аутоматски на порталу јавних набавки www.jnportal.ujn.gov.rs

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Позив позив за подношење понуда 30.10.2020
Није одређен конкурсна документација 30.10.2020
Одлука одлука о додели уговора 12.11.2020
Није одређен обавештење о закљученом уговору 25.11.2020