Јавне набавке у Министарству одбране и Војсци Србије

Јавне набавке

Министарство одбране и Војска Србије

Делови и прибор за возила и њихове подсистеме 36

Датум уноса јавне набавке

15.05.2024

Идентификатор

0107/22-214-36/2024

Оглашавач

Команда Рф

Предмет јавне набавке

Делови и прибор за возила и њихове подсистеме 36

Врста поступка

Отворени поступак

Врста предмета

Добра

Контакт

Александар Војчић

Остале информације

могу учествовати само понуђачи по Оквирном споразуму број 5707-16-815-60/2023 од 24.11.2023. године

Статус јавне набавке

У поступку

Документи

Тип документа

Назив

Датум уноса документа

Није одређен Општи део 15.05.2024
Није одређен Упуство како да сачине понуду 15.05.2024
Није одређен Критеријум за доделу уговора Партија 1 15.05.2024
Није одређен Образац понуде Партија 1 15.05.2024
Није одређен Критеријум за доделу уговора Партија 2 15.05.2024
Није одређен Образац понуде Партија 2 15.05.2024
Није одређен Техничка спецификација партија 1 15.05.2024
Није одређен Техничка спецификација партија 2 15.05.2024